Vikten av att värna om hästarna

Djurskyddet är något som är väldigt viktigt inom travsporten eftersom välmående hästar är en förutsättning för sporten. I Svensk Travsports verksamhet är ett bra djurskydd en av grundpelarna och deras djurskydd är till och med hårdare än kraven från den svenska djurskyddslagstiftningen. Svensk Travsports reglerna är de strängaste i värden.

Banveterinären

På alla tävlingar finns en banveterinär närvarande som övervakar tävlingarna. Banveterinären är anställd av Jordbruksverket och är statens kontrollant som ska se till att djurskyddet efterföljs. I banveterinärens jobb ingår att kontrollera alla hästarna innan loppet. Om djurskyddet kan riskeras i samband med en tävling, till exempel att banan är för dålig eller att det räder för sträng kyla, kan banveterinären ställa in tävlingen.

Antidopning

För att skydda hästarnas hälsa och värna om rättvisa lopp är bekämpningen av dopning en viktig uppgift. Varje år görs flera dopningsprov för att säkerställa att hästarna inte blir dopade. Man gör inom travsporten till och med fler dopningstester än inom den vanliga svenska idrotten.

Utgångspunkten i travsporten är att endast friska hästar ska tävla. Det innebär i strikta termer att så gott som en nolltolerans råder mot att läkemedel används, eller att andra behandlingar görs i samband med tävling.

Tränarens ansvar

Tränaransvaret är väldigt strikt inom den svenska travsporten. Det är alltid tränaren som har ansvaret för att hästen mår bra och inte utsätts för dopning.

Övriga faktorer för att säkerställa hästens välmående

För att se till att hästen mår så bra som möjligt är det också viktigt att hålla koll på hästens munhåla och att regelbundet kontrollera hästens tunga, gom, insida av kinder, tänder samt laner, om det finns sår, tryckskador eller om det ömmar på hästen vid beröring. Om något inte står rätt till kan det vara läge att kontakta en hästodontolog, alltså en veterinär som har vidareutbildats sig inom ämnet hästens munhåla.

Även under transport av hästar är det viktigt att tänka på att de inte skadas. Det finns gemensamma regelverk inom EU-länderna för att se till att hästarna har det bra även under transport.