Doping inom hästsporten

Jordbruksverket är mycket strikt beträffande djurskydd och behandling av djur. Där finns det många regler som avser djurtransporter, utrymme för djur samt hur djurens omgivning bör vara i sammanhang där ekonomi är involverad på något sätt. Travsporten är ett sådant sammanhang.

Därför ser man mycket hårt på doping och injicering av substanser som kan påverka hästarnas resultat, temperament eller hälsa. Även mediciner som är hälsofrämjande, anses som tveksamma ämnen och får inte användas om hästen ska träna eller medverka i ett lopp.

Veterinärer och kontroller

På trav- eller galoppbanan eller vilken sport det nu gäller, måste alltid en veterinär och kontrollant finnas tillgängliga som följer hästarna och regelbundet tar prover och kollar upp dem. Vid minsta misstanke tas hästen ur bruk och får på så sätt sin viloperiod. Sedan gäller dessutom karenstider då hästen måste vila, även om medicinen är ute ur kroppen och hästen anses frisk. Bara ett avmaskningsmedel innebär en karenstid på 96 timmar.

Inom hästsporten tas varje år flera tusen prover, och är därmed den sport där flest dopningsprov tas, ja det är fler än hos människan. Man måste dock veta att även ryttare och kusk inte får använda otillåtna mediciner eller alkohol i samband med träning eller tävling. Man kan visserligen söka dispens för vissa läkemedel, men i övrigt gäller de vanliga reglerna.

Straff för doping

Om en häst visar sig vara dopad eller tävlar trots att den går på medicin, blir ryttaren eller tränaren skyldig och kan dömas till böter eller uteslutning ur tävlingar. Detta gäller dock enbart trav- och galoppsporten, där reglerna är extra hårda.

Oavsiktlig doping

Med oavsiktlig doping, menar man att hästen t. ex. kan ha fått i sig ämnen via foder eller transporten, alternativt via spiltan den vilar i under träningstider. Därför är rengöring av alla utrymmen A och O inom hästsport och transporterna som djuren färdas med. Man rekommenderar även att läkemedel hålls inlåsta så att ingen obehörig får tag i dem.