Ungdomar i travsporten

Svensk Travsport, huvudorganisationen för travsporten i Sverige, satsar mycket på ungdomar och arbetar mycket för att de ska stanna kvar inom sporten. Eftersom man inom Svensk travsport vill bli fler är ungdomar en viktig målgrupp. Inom Svensk travsport ser man även att det är viktigt att ha med frågor som rör ungdomar i alla delar av verksamheten. För att de ska stanna kvar inom verksamheten är det viktigt att deras behov prioriteras.

Tävlingar för ungdomar

Svensk travsport har flera projekt med satsningar på ungdomar där mycket kretsar kring att skapa en god gemenskap och en bra miljö. Två av dessa är:

  • Travskoleligan – det här är en tävling för landets travskolor. Med satsningen vill man skapa gemenskap och uppmuntra till fortsatt aktivitet inom sporten.
  • Gymnasieligan – det här är en tävling mellan de gymnasieskolor som har en travinriktning. Med den här satsningen vill man motivera gymnasieungdomarna och ge dem viktiga erfarenheter kring hästskötsel och inför tävlingsmoment.

Övriga ungdomssatsningar

Förutom tävlingar görs även andra satsningar för att öka ungdomsinflytandet. För att lyfta fram ungdomar utses varje år “årets unga förebild” för att hylla unga förebilder.

Ponnykampen utgör ytterligare en satsning för unga. Tävlingen innefattar både att kunna visa upp goda kunskaper samt visa på bra stöd för lagkompisar. Deltagarna från travbanor runt om i Sverige tävlar då inom loppkörning, frågesport och laganda.

Det är inte alla ungdomar som på egen väg kommer i kontakt med travsporten. Dessutom är det en dyrare sport vilken inte alla har råd med. Man vill inte att samhällsklass, kön och etnicitet ska komma i vägen för att få uppleva travsporten. Därför har Svensk Travsport inrättat en ungdomsstiftelse med syftet att ge fler möjligheten att ta del av travsporten och få möta hästar. Att upprätta den här fonden har gjorts möjligt genom donationer från travtränare Björn Goop, TAR Stable KG samt Travrond. Stiftelsen riktar sig till barn och unga under 18 år och såväl privatpersoner som travbanor och travskolor kan ansöka om bidraget.