De två hästraserna Engelskt fullblod och Arabiskt fullblod är två raser som ofta används inom galoppen. Dessa tävlar under samma bestämmelser och efter samma villkor, men dock tävlar de aldrig mot varandra utan används i olika lopp.

Engelskt fullblod

Det engelska fullblodet är den ras som används mest i nom galoppsporten. Rasen är till och med ett resultat av adelns intresse för hästkapplöpning och är idag den viktigaste hästrasen i världen. Denna ras härstammar från 1600- och 1700-talets England och är helt framavlad av människan. Den här rasen passar väldigt bra som galopphäst eftersom den är atletisk och muskulös. Hästarna blir cirka 155- 165 meter i markhöjd. Dock är engelska fullblod kända för att vara något svårhanterliga och ha ett livligt temperament, men däremot väldigt uthålliga vilket är bra för en galopphäst.

Hälsoproblem hos engelska fullblod

Det finns en del hälsoproblem som är vanligare hos engelska fullblod än andra raser. Hos en del individer är hovarna små i proportion till kroppsmassan, vilket kan leda till problem med hovarna och förlamning. Ansträngningen som galoppen innebär för hästen kan även leda till en ökad risk för blödning i lungorna.

Arabiskt fullblod

Den här rasen härstammar från Arabiska halvön och Mellanöstern och är en av världens äldsta framavlade hästraser. Egenskaper som tillskrivs individer av den här rasen är att de är intelligenta, lättlärda, skarpsinniga och uthålliga. Vissa individer kan uppfattas som nervösa och kan då behöva ett fast handlag. Rasens anses ofta vara väldigt vacker och elegant.

Arabiska fullblod har inte använts som galopphästar lika länga som de engelska fullbloden. I Sverige började arabiska fullblod användas som galopphästar under 70-talet. De galopper där hästar av rasen arabiskt fullblod tävlar brukar kallas arabgalopper. Dessa börjar användas i galopp vid tre års ålder, vilket är ett år senare än de engelska fullbloden.

Det arabiska fullbloden är en väldigt flexibel ras som även används inom nästan alla discipliner inom ridsporten. Bäst anses de vara inom distansritt där de är nästan oslagbara till följd av sin uthållighet.