Liksom när man väljer namn till sitt barn finns det en del regler att följa för att få ett namn godkänt. Varje travhäst måste dessutom ha ett unikt namn. Travhästarna har ofta lite märkliga namn, kanske är det de strikta regelverken som ger upphov till det. Vad sägs om Raggmunken, Pippiwhitestockings eller Ihatethespeaker?

Regler för hästnamn

Varje år registreras ungefär 3500 varmblodsföl och 500 kallblodsföl hos Svensk travsport. Namnet på den nya hästens namn få ha upp till 18 tecken, då med mellanslag inkluderat men namnet får inte ha specialtecken eller accenter. Ej heller får namnet vara upptaget, vilket kan skapa svårigheter med att komma på ett nytt namn. Om det har gått fler än 20 kalenderår efter att ett namn registrerats, och namnet inte längre förknippas med en viss häst, kan det återanvändas.

Enligt tradition ska kallblodiga hästar ges svenska eller norska namn.

Krångliga stavningar, till exempel engelska stavningar riskerar att inte godkännas. Likaså namn som innehåller svordomar, våld och ger uttryck för extrema värderingar godkänns inte.

Märkliga namn

Svårigheter med att komma på namn har gett upphov till att en del försöker komma på så konstiga namn som möjligt. Några exempel på konstiga namn som faktiskt är upptagna är Run Bitch Run, Thai Tanic och Salamislicebyslice.

De namnförslag som skicka in för godkännande påverkas i stort av dagens samhälle. Alla namnförslag till travhästar skickas till STC för godkännande. På senare år har STC fått in förslag som Lol (laugh out loud) och Brb (be right back) och andra internetförkortningar. Även för galopphäster skickas det in namnförslag med kopplingar till samhället, som Facebook och Pirate Bay. Andra faktorer som påverkar namnvalen är till exempel OS och fotbolls-EM. Under dessa perioder ökar namn på fotbollsspelare och idrottare som namnförslag till hästar.

Om du ska döpa din häst är det bara att låta fantasin flöda.